8 giờ sáng đến 18 giờ chiều

Thứ Hai tới Thứ Bảy

37/31 Xuân Diệu, Quảng An Tây Hồ

Hà Nội

Hotline: 091 644 3239

marketing@hanpro.vn

So sánh sản phẩm

Chu Thắng

Trưởng phòng kinh doanh # Bất Động Sản Nội Hà

Yêu nghề, lạc quan. Thích thể thao, giao du bạn bè

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 ngày

  $1,400

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 1 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 1 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 1 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 1 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 82

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 82

  Căn hộ

  cách đây 4 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 98

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 ngày

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 98

  Căn hộ

  cách đây 4 ngày

  $2,300
  Bất động sản 7 - 6 Tháng Mười Một, 2019

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 160

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tuần

  $2,300

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 160

  Căn hộ

  cách đây 2 tuần

  PN: 1VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tuần

  PN: 1VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 2 tuần

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tuần

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 2 tuần

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 78

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tuần

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 78

  Căn hộ

  cách đây 2 tuần

  $1,100
  Bất động sản 11 - 30 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 3 tuần

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 3 tuần

  $1,450
  Bất động sản 12 - 30 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 tuần

  $1,450

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 4 tuần

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 tuần

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 4 tuần

  $1,200
  Căn hộ đầy đủ tiện nghi Phố Huế
  Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tuần

  $1,200

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 4 tuần

  $1,100
  Bất động sản 14 - 30 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 tuần

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 4 tuần

  $1,900
  Bất động sản 15 - 26 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 118

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 tuần

  $1,900

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 118

  Căn hộ

  cách đây 4 tuần

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 1 tháng

  $1,000
  Bất động sản 17 - 26 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 73

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 73

  Căn hộ

  cách đây 1 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 75

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 75

  Căn hộ

  cách đây 1 tháng

  $1,200
  Bất động sản 21 - 26 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 81

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 81

  Căn hộ

  cách đây 1 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 1 tháng

  $1,600
  Bất động sản 23 - 26 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 104

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 1 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 104

  Căn hộ

  cách đây 1 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 108

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 108

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,500
  Bất động sản 25 - 8 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $1,500

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,250
  Muốn cho thuê căn hộ metropolis liễu giai

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Đậu Thu Thủy

  cách đây 2 tháng

  $1,250

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,650
  Bất động sản 26 - 3 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 2 tháng

  $1,650

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $2,000
  Bất động sản 28 - 30 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 120

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $2,000

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,550
  Bất động sản 29 - 3 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $1,550

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,400
  Cho thuê căn hộ chung cư Vinhome Skylake

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,050
  Bất động sản 32 - 28 Tháng Chín, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $1,050

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $2,100
  Bất động sản 33 - 3 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 2 tháng

  $2,100

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,900
  Bất động sản 34 - 26 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $1,900

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $1,100
  Bất động sản 35 - 28 Tháng Chín, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 2 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 2 tháng

  $2,100
  Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Vinhomes Metropolis 29 Liễu Giai

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 3 tháng

  $2,100

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  $1,300
  Cho thuê chung cư mini khu Kim Mã
  Hồ Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 3 tháng

  $1,300

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  $1,000
  Bất động sản 36 - 22 Tháng Tám, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 3 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 66

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 3 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 66

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  $1,100
  Bất động sản 38 - 17 Tháng Tám, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 3 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  $1,000
  Bất động sản 39 - 17 Tháng Tám, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 73

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 3 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 73

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 3 tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  $1,300
  Bất động sản 41 - 28 Tháng Chín, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 3 tháng

  $1,300

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 82

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 3 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 82

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  $1,000/tháng
  Bất động sản 43 - 8 Tháng Mười, 2019
  Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 3 tháng

  $1,000/tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  $1,100
  Bất động sản 44 - 10 Tháng Mười, 2019
  Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 130

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 3 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 130

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 3 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 3 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 81

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 81

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,800
  Bất động sản 46 - 3 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 119

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,800

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 119

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,200/Tháng
  Thuê căn hộ dịch vụ 2 phòng ngủ

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,200/Tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,300
  Bất động sản 47 - 3 Tháng Mười, 2019

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,300

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,100
  Bất động sản 48 - 2 Tháng Tám, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,000
  Bất động sản 49 - 26 Tháng Bảy, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 53

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 4 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 53

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $4,000
  Bất động sản 51 - 3 Tháng Mười, 2019
  Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

  P. Ngủ: 5P. tắm: 5m²: 180

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $4,000

  P. Ngủ: 5P. tắm: 5m²: 180

  Biệt thự

  cách đây 4 tháng

  $1,000
  Bất động sản 52 - 3 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 88

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 88

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  Làng Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 220

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,500

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 220

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,000
  Bất động sản 53 - 25 Tháng Chín, 2019

  PN: 1VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,000

  PN: 1VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,700
  Bất động sản 54 - 2 Tháng Tám, 2019
  Phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,700

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,400
  Bất động sản 55 - 16 Tháng Bảy, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 4 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 4 tháng

  $1,600
  Bất động sản 56 - 23 Tháng Tám, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 5 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 5 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 5 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 96

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 5 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 96

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  $2,500
  Bất động sản 59 - 24 Tháng Sáu, 2019

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 145

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 5 tháng

  $2,500

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 145

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 5 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  $1,600
  Căn Hộ Lạc Chính
  Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 150

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 5 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 150

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 5 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 5 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  $2,400
  Bất động sản 63 - 24 Tháng Sáu, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 130

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 5 tháng

  $2,400

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 130

  Căn hộ

  cách đây 5 tháng

  $900/Tháng
  Bất động sản 64 - 8 Tháng Mười, 2019
  Ngõ 12 - Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  $900/Tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  $2,300
  Bất động sản 65 - 24 Tháng Sáu, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 150

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 6 tháng

  $2,300

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 150

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  $1,600
  Bất động sản 67 - 10 Tháng Chín, 2019
  Đường Yên Hoa, Tây Hồ

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  $1,300
  vincom liễu giai

  PN: 1VS: 1m²: 56

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  $1,300

  PN: 1VS: 1m²: 56

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  177, Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 68

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 68

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 181

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 6 tháng

  $2,400

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 181

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  $3,500
  Bất động sản 69 - 10 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 4P. tắm: 5m²: 130

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  $3,500

  P. Ngủ: 4P. tắm: 5m²: 130

  Biệt thự

  cách đây 6 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 107

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  $1,500

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 107

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  CCCC Lancaster, 20 Núi Trúc, quận Ba Đình

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 6 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 6 tháng

  $1,000/tháng
  Bất động sản 74 - 26 Tháng Mười, 2019
  Đường Phan Kế Bính, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  $1,000/tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  Đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  $1,000

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $1,200
  Bất động sản 75 - 8 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $1,000
  Bất động sản 76 - 2 Tháng Tám, 2019

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  $1,000

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $1,600
  Bất động sản 77 - 26 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 81

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 7 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 81

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $1,900
  Bất động sản 78 - 26 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 118

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 7 tháng

  $1,900

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 118

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $1,200
  Bất động sản 79 - 26 Tháng Tư, 2019
  $1,200

  PN: 1VS: 1m²: 51

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 7 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  Ngõ 107, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 87

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 87

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  Ngõ 35 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Tây Hồ

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $2,500
  Bất động sản 83 - 19 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 146

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  $2,500

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 146

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $3,000
  Bất động sản 84 - 2 Tháng Tám, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 5m²: 250

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  $3,000

  P. Ngủ: 3P. tắm: 5m²: 250

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $2,200/Tháng
  Bất động sản 85 - 10 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 4P. tắm: 4m²: 320

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 7 tháng

  $2,200/Tháng

  P. Ngủ: 4P. tắm: 4m²: 320

  Biệt thự

  cách đây 7 tháng

  Phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Huyền Thanh

  cách đây 7 tháng

  $1,250

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 7 tháng

  $3,500
  Bất động sản 87 - 12 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 267

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $3,500

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 267

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $2,200
  Bất động sản 90 - 12 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $2,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  Phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,000
  Bất động sản 92 - 10 Tháng Mười, 2019
  Đường Kim Mã Thượng, quận Ba Đình

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $3,800
  Bất động sản 93 - 6 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 5P. tắm: 6m²: 120

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $3,800

  P. Ngủ: 5P. tắm: 6m²: 120

  Biệt thự

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 25

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 25

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,350
  Căn hộ dịch vụ Times city

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 147

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,350

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 147

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,500
  Bất động sản 95 - 8 Tháng Bảy, 2019
  Đường Làng Yên Phụ, quận Tây Hồ

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,500

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,300
  Bất động sản 96 - 29 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,300

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,300

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  Hoà Bình Green City Toà H2, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 111

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 111

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,200
  Bất động sản 98 - 26 Tháng Ba, 2019
  Đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  Đậu Thu Thủy

  cách đây 8 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 74

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 74

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  Đường Đội Cấn, quận Ba Đình

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,300/Tháng
  Căn hộ 64, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
  Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,300/Tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,600
  Bất động sản 101 - 19 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 135

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 135

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 22

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 22

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,100
  Bất động sản 104 - 19 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $2,100
  Căn hộ dịch vụ cho thuê quận hai bà trưng
  Phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 3m²: 180

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $2,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 3m²: 180

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,100
  Bất động sản 105 - 14 Tháng Ba, 2019
  Phố Nhật Chiêu, Nhật Tân, Q. Tây Hồ

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Biệt thự

  cách đây 8 tháng

  $1,000
  Cho thuê chcc Royal City
  72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,600
  Bất động sản 106 - 22 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $2,300
  Bất động sản 108 - 22 Tháng Tư, 2019
  Đường Tây Hồ, phường Quảng An

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 230

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 8 tháng

  $2,300

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 230

  Căn hộ

  cách đây 8 tháng

  $1,200/Tháng
  Cho thuê nhà mặt phố đào tấn

  P. Ngủ: 4P. tắm: 4m²: 110

  Nhà riêng

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,200/Tháng

  P. Ngủ: 4P. tắm: 4m²: 110

  Nhà riêng

  cách đây 9 tháng

  Ngõ 58 đường Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,650
  Bất động sản 112 - 6 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,650

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,400
  Bất động sản 114 - 8 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 93

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 93

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,100
  Bất động sản 117 - 8 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Đường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $3,200
  D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 145

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $3,200

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 145

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,100
  Bất động sản 121 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 96

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 96

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 200

  Nhà riêng

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 200

  Nhà riêng

  cách đây 9 tháng

  $650/tháng
  Bất động sản 123 - 26 Tháng Mười, 2019
  đường Trần Phú, quận Ba Đình

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $650/tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,000
  căn hộ cho thuê hồ ba mẫu
  Phường Phương Liên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,700
  Bất động sản 124 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,700

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

  PN: 1VS: 1m²: 130

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $2,000

  PN: 1VS: 1m²: 130

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Mặt đường Hàm Nghi (Nguyễn Hoàng), Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 110

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $800/Tháng
  Bất động sản 126 - 10 Tháng Chín, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $800/Tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 105

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $2,300

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 105

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 4P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $2,300

  P. Ngủ: 4P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,400
  Bất động sản 129 - 2 Tháng Tám, 2019
  Phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Đường Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, Hà Nội

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 70

  Nhà riêng

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 70

  Nhà riêng

  cách đây 9 tháng

  Vinhomes Gardenia 6 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,700

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $2,100
  Bất động sản 132 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 4P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $2,100

  P. Ngủ: 4P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,300
  Bất động sản 133 - 10 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 9 tháng

  $1,300

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Ngõ 31 Xuân Diệu, quận Tây Hồ

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  195 Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,100
  Cho thuê cccc Royal City
  R2 Royal City, Khu đô thị Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 145

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 145

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,600
  Bất động sản 138 - 6 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,050
  Bất động sản 139 - 8 Tháng Bảy, 2019
  Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,050

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $4,500
  Bất động sản 140 - 30 Tháng Mười, 2019
  Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 4P. tắm: 4m²: 350

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $4,500

  P. Ngủ: 4P. tắm: 4m²: 350

  Biệt thự

  cách đây 9 tháng

  Đường Từ Hoa, P.Quảng An, Q.Tây Hồ

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Đậu Thu Thủy

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $3,100
  Bất động sản 141 - 17 Tháng Hai, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 240

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $3,100

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 240

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $3,500
  Bất động sản 142 - 17 Tháng Hai, 2019

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 148

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $3,500

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 148

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $2,200
  Bất động sản 143 - 17 Tháng Hai, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $2,200

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,000
  View ngoài trời

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,000

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $2,800
  Bất động sản 144 - 26 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 200

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $2,800

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 200

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,400/Tháng
  Bất động sản 145 - 10 Tháng Mười, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,400/Tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,200
  Cho thuê căn hộ chung cư đường Phạm Hồng Thái

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 35

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $900/Tháng
  Bất động sản 147 - 8 Tháng Bảy, 2019
  Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $900/Tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  $1,350
  Bất động sản 148 - 14 Tháng Ba, 2019
  56 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 86

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  $1,350

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 86

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 9 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 9 tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 70

  Nhà riêng

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 70

  Nhà riêng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,100
  Bất động sản 152 - 8 Tháng Bảy, 2019
  Đường Từ Hoa Công Chúa, quận Tây Hồ, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Park 5 - Khu đô thị Times City, Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 87

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 87

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,500
  Căn hộ dịch vụ view Hồ Tây
  Đường Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,500

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $500/Tháng
  Bất động sản 154 - 8 Tháng Bảy, 2019
  Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $500/Tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Ngõ Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ

  P. Ngủ: 2P. tắm: 3m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 3m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 38

  Căn hộ

  Đậu Thu Thủy

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 38

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Golden Westlake 151 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 128

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,350

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 128

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,150
  Bất động sản 156 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,150

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  n$3,000
  Bất động sản 157 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 200

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  n$3,000

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 200

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,200
  Cho thuê căn hộ chung cư phố Mai Hắc Đế
  Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 10 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 50

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,300/tháng
  Căn hộ dự án Vincom Center Nguyễn Chí Thanh
  54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 86

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,300/tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 86

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,700
  CHCC Vinhomes Metropolis

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 76

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,700

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 76

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 86

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 86

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 107

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 107

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,300
  Bất động sản 162 - 10 Tháng Chín, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,300

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 87

  Căn hộ

  Huyền Thanh

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 87

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $2,500
  Bất động sản 164 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 6P. tắm: 6m²: 150

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $2,500

  P. Ngủ: 6P. tắm: 6m²: 150

  Biệt thự

  cách đây 10 tháng

  $1,150/tháng
  Bất động sản 165 - 14 Tháng Ba, 2019

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,150/tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,700
  Bất động sản 168 - 19 Tháng Một, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,700

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Đường Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 140

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $3,100

  P. Ngủ: 4P. tắm: 3m²: 140

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,200
  Bất động sản 174 - 3 Tháng Chín, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $500/Tháng
  Bất động sản 177 - 10 Tháng Mười, 2019

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $500/Tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,000
  Bất động sản 178 - 19 Tháng Một, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,000

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,800
  Bất động sản 179 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 150

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $1,800

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 150

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $2,200
  Bất động sản 182 - 19 Tháng Tư, 2019
  Xóm Chùa, phường Quảng An, Tây Hồ

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 200

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $2,200

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 200

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Ngõ 28 đường Tây Hồ

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 140

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  $2,800

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 140

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 10 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  Phố Trương Công Giai, quận Cầu Giấy

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  Huyền Thanh

  cách đây 10 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 40

  Căn hộ

  cách đây 10 tháng

  $1,200
  Bất động sản 185 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  Phố Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 120

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $2,500
  Cho thuê Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ
  phố Phạm Hồng Thái, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 150

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $2,500

  P. Ngủ: 3P. tắm: 3m²: 150

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $1,500
  cho thuê chung cư discovery complex

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 155

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,500

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 155

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $700/tháng

  PN: 1VS: 1m²: 70

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $1,400
  Bất động sản 188 - 29 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $1,350
  Bất động sản 189 - 10 Tháng Chín, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 117

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,350

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 117

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $1,200
  Bất động sản 190 - 10 Tháng Chín, 2019
  Phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 80

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $800/Tháng
  Bất động sản 191 - 14 Tháng Ba, 2019

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 125

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $800/Tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 125

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Huyền Thanh

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $1,500
  Bất động sản 193 - 14 Tháng Ba, 2019
  Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,500

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 100

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $900/Tháng
  Bất động sản 194 - 12 Tháng Tư, 2019

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $900/Tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 85

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $1,100
  Cho thuê căn hộ dịch vụ Bùi Thị Xuân

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,100

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  $1,150
  Căn hộ tòa R5 Royal City
  Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 134

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,150

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 134

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  15 ngõ 90 Hoàng Ngân, Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 98

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 98

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 45

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  Đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 55

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  Thái Phiên, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 11 tháng

  $1,350

  PN: 1VS: 1m²: 60

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,200

  P. Ngủ: 2P. tắm: 2m²: 90

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  Ngõ 32 - Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

  P. Ngủ: 5P. tắm: 5m²: 180

  Biệt thự

  Thắng Chu

  cách đây 11 tháng

  $4,000

  P. Ngủ: 5P. tắm: 5m²: 180

  Biệt thự

  cách đây 11 tháng

  $1,400
  Cho thuê Căn hộ Dịch vụ Quảng Khánh
  Đường Quảng Khánh, quận Tây Hồ

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,400

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 120

  Biệt thự

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  $1,100

  P. Ngủ: 3P. tắm: 4m²: 120

  Biệt thự

  cách đây 11 tháng

  Đường Âu Cơ, P Quảng An, Q Tây Hồ

  PN: 1VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 11 tháng

  PN: 1VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 11 tháng

  Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  Thắng Chu

  cách đây 12 tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 12 tháng

  $1,600
  Cho thuê căn hộ không đồ Vinhomes Metropolis

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 12 tháng

  $1,600

  P. Ngủ: 3P. tắm: 2m²: 115

  Căn hộ

  cách đây 12 tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 12 tháng

  $600/Tháng

  P. Ngủ: 2VS: 1m²: 65

  Căn hộ

  cách đây 12 tháng

  30C Xóm Hạ Hồi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  PN: 1VS: 1m²: 95

  Căn hộ

  Chu Thắng

  cách đây 1 năm

  $700/Tháng

  PN: 1VS: 1m²: 95

  Căn hộ

  cách đây 1 năm

  $1,100